GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS

 

 
VAN   OERS

" woeste grond en noeste arbeid "

een stuk land een boerderij een pront wijf

en een zoon op het seminaar

 

Door Jeanne van Oers en Philip C Vendeville Luttickduin 72 Amstelveen 1187 JP ( 31 ) 20 3456 245  

 
Het begon in de zestigerjaren dat Jeanne van Oers werd geattendeerd in een tijdschrift over de interessante studie van het nagaan van haar voorouders. Na de aanvankelijke successen bleek aldra dat er sprake was van meerdere van Oersen die in het geheel niet tot haar familie behoorden en terugverwezen naar jonge mannen die vanuit het patroniem onafhankelijk van elkaar de naam Van Oers hadden aangenomen.
Zij hadden echter wel gemeen dat zij ook uit Oerle afkomstig waren. Daar de echte familie ondanks dat toch een enorme omvang aannam, werd het noodzakelijk dat er assistentie zou komen. Haar echtgenoot was inmiddels ook geinteresseerd geraakt zodat hij, nadat de maatschappelijke situatie dit toe liet, hij met plezier deze taak op zich nam. Het resultaat van meerdere decennia werd uiteindelijk de geschiedenis van deze familie Van Oers. . . . .

Indien iemand een privacy-probleem heeft met de vermelding van zijn/haar gegevens of afbeelding kunnen de gegevens op verzoek aangepast of verwijderd worden.

Mochten de van Oersen nog aanvullingen en / of wijzigingen hebben, dan gaarne contact opnemen met ons.

 

INHOUD :

        HANDLEIDING

        OORSPRONG NAAM EN HERKOMST

        HET FAMILIEWAPEN

        DE STAMVADER

        GENERATIE OVERZICHT

        INDEX AANGETROUWDE MANNEN / VROUWEN

        BIJLAGEN

   
Google    
op het WWW
alleen binnen Geslacht van Oers / Welbergen