GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS Sluiten       
STAMVADER CORNELIS WILHELMUS ( 0.0.0 ) 0.0

CORNELIS WILHELMUS
o ca 1595 Oerle
b Landbouwer
+

zv Wilhelmus
MARIA
o ca 1600
x ca 1620 Oerle
+


1.ADRIANUS CORNELISZ
o ca 1620 Oerle
volgt tak   A

2.CORNELIS CORNELISZ
o ca 1622 Oerle
volgt tak   B

3.WILLEM CORNELISZ
o ca 1624 Oerle
volgt tak   C     (binnenkort beschikbaar)

4. WILHELMINA CORNELISDR
      o ca 1826 Oerle
      x
      + 12.10.1709 Esch
NN
o
b
+

5. MARIA CORNELISDR
      o 01.05.1636 Boxtel
      x ca 1656
      +
JOHANNES JOOSTEN
o
b Landman
+


Waarschijnlijk zijn er nog meerdere kinderen geboren.
De juiste data zijn niet te traceren, dus speculatief en onbetrouwbaar.
De begraafdatum van Wilhelmina en doopdatum van Maria zijn juist,


Van Oers

Boxtel

Oerle

De stamvader van het geslacht Van Oers, Cornelis Wilhelmus woonachtig te Oerle, moet waarschijnlijk een landbouwer zijn geweest, met kinderen die op de kleine boerderijen weinig toekomst hadden.
De dochters gingen veelal uit "dienstboden" in de grote stad om daarbij eventueel een man aan de haak te slaan, terwijl de jongens als knecht gingen "boeren" elders in Brabant. Kortom, er verdwenen velen maagden en knapen uit Oerle. Daar Oerle tevens een kleine gemeenschap was geweest, waar alle mensen elkaar kenden, was een familienaam zelden een optie geweest, zodat men het bij het patroniem hield.
De Johannessen, Jacobussen en anderen naar apostelen vernoemden, plus de Adammen en Abrammen, hadden " in den vreemde " een achternaam nodig om zich te identificeren.

Doordat Eindhoven de marktrechten van Oerle in handen kreeg, ging het in Oerle snel bergafwaarts met het levensklimaat in Oerle en dwong een economische verval de bewoners naar elders uit te wijken, zodat ook een beter perspectief voor de toekomst van de kinderen werd geboden.
Stamvader Cornelis ( van Oers ) koos dus eieren voor zijn geld een vestigde zich met zijn gezin in Boxtel.

Alhoewel de precieze geschiedenis van de uittocht van de bewoners uit Oerle in nevelen is gehuld, kan na een intensieve studie niet bewijsbaar worden verondersteld dat in ca 1635 een CORNELIS WILHELMUS met zijn gezin bestaande uit zijn vrouw MARIA en zijn kinderen ADRIANUS, CORNELIS en WILLEM naar Boxtel zijn vertrokken.
Het gezin kan mogelijk groter zijn geweest, maar omdat het patroniem bij de naamgeving werd gebruikt en de dochters zo-wie-zo hun naam verliezen, is dit niet verder na te gaan.
Toen later de drie zonen schoorvoetend de naam VAN OERS ( afkomstig uit Oerle ) aannamen ( de vader bleef tot aan zijn dood het patroniem gebruiken ) ontstond een identificatie van de familie Van Oers.


www.geslacht-vanoers.nl