GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS Sluiten       
Vorige       
ZEELEN VAN DEN BOSCH Maria / VELDERMANS Jenneke ( A1.1.1 ) A2.1

ADRIANUS JACOBUS VAN OERS (93)
o 07.12.1675 Esch
b Landbouwer
+ 09.12.1768 Boxtel

zv Jacobus en Wilhelmina Mateus
MARIA JOANNES ZEELEN VAN DEN BOSCH (57)
o 24.10.1673 Haaren
x 17.04.1694 Oisterwijk NH (Maria Jans Zeelen)
x 02.05.1694 Haaren RK (Maria Joannes v.d Bosch)
+ 11.10.1731 Boxtel

JOHANNA GODEFRIDUS VELDERMANS (32)
o 19.05.1715 Boxtel
x 11.05.1738 Boxtel NH
+ 21.09.1747 Boxtel


KINDEREN uit eerste huwelijk. ( Uit tweede huwelijk geen kinderen )

1. MARIA (25)
      o 05.02.1695 Haaren
      + 29.10.1720 Boxtel

2. CORNELIA ADRIAANSE (74)
 
      o 05.03.1696 Haaren
      x 29.01.17 6 Boxtel
      + 11.04.1770 Boxtel
CORNELIS JANSE VERSCHUUR (70)
( VERSCHURE )
o .1701 Boxtel
b
+ 24.04.1771 Boxtel

3. JOANNES ADRIAANS
      o 22.09.1698 Haaren
      +

4. JACOBUS
      o 11.10.1702 Haaren
volgt A3.1


ADRIANUS JACOBUS
Adrianus woont tot 1694 bij zijn ouders in Esch. Hij trouwt Ned.Herv. op 17.04.1694 te Oisterwijk voor de wet, daarna in Haaren voor de Schepenen RK. op 02.05.1694.
Gedurende de godsdienstperikelen in de 17e eeuw was het door de pastoor gesloten huwelijk niet meer rechtsgeldig - en zelfs verboden - omdat het officieel door de dominee moest worden voltrokken.
Deze ' Dominee's huwelijken ' werden voor 99,9 procent van de katholieke bevolking niet of nauwelijks accepteerbaar, vandaar dat men er geld voor over had om na het hervormde huwelijk te trouwen voor de katholieke Schepenen. De vrouw trouwde voor het ' Schepenen huwelijk ' onder haar meisjesnaam, terwijl voor het ' Dominee's huwelijk' een andere naam werd gebruikt. Het huwelijk tussen Cornelis en Maria was hiervan een klassiek voorbeeld.

Adrianus woonde met zijn gezin en met knecht en meid in Haaren van 1694 tot 1716 en daarna in Boxtel van 1716 tot 1768. Zijn vrouw overleed in 1731 te Boxtel, waarna ook de meid en de knecht verdwenen.
Voor het overlijden van zijn vader in 1736 te Esch, erft Adrianus op 26.02.1735 de boerderij met land in het Roond te Boxtel ( W19.074), welke hij in 1737 weer verkoopt aan zijn broer Wilhelmus.
Wat hij met het akkerland Hedsteij in het Roond ( 1 loop ) en het hooiland Spoelsteeg te Esch uit dezelfde erfenis heeft gedaan is onbekend.
Hij hertrouwt in 1738 te Boxtel met de weduwe Jenneke Veldermans, die in 1747 overlijdt te Boxtel zonder kinderen. Adrianus overlijdt 1768 te Boxtel.


top      

www.geslacht-vanoers.nl