GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS Sluiten       
Vorige       
SCHALCKX Johanna ( A3.1.12 ) A4.3

JOANNES VAN OERS (45)
o 22.06.1749 Boxtel
b Bakker
+ 30.10.1794 Boxtel

zv Jacobus en Maria Kleijnenbreugel
JOHANNA SCHALCKX (85)
o 18.11.1754 Boxtel
x 20.04.1788 Boxtel
+ 17.08.1840 Boxtel


1. JACOBUS
      o 15.04.1789 Boxtel
volgt A5.1


JOANNES. ook wel geschreven als Johannes, is de jongste zoon uit een gezin van vader Jacobus van Oers en moeder Maria Kleijnenbreugel. Hij woont bij zijn ouders en leert daar het bakkersvak, wat later ook zijn beroep zal worden. Als zijn ouders in resp. 1780 en 1783 komen te overlijden, erft hij het huis ( nr.150 ) in Boxtel, en trouwde daar in 1788, als hij reeds 38 jaar oud is, met Johanna Schalckx. Hun enig kind werd een jaar later geboren.
Veel plezier hebben zijn vrouw en kind niet van Johannes kunnen beleven, omdat hij ruim zes jaar na zijn huwelijk, op 45 jarige leeftijd, kwam te overlijden.
Zijn vrouw erfde het huis ( hernummering nr.151, en in 1805 nr.156 - huis en stal ). De weduwe zal de bakkerij , eventueel met de hulp van een knecht, hebben voortgezet, omdat hun zoon Jacobus op latere leeftijd het bakkersgeslacht heeft gecontinueerd. Na het overlijden van zijn moeder in 1840, erft Jacobus het huis en de bakkerij.

Johanna Schalckx is nooit hertrouwd. De naam Schalckx werd op verschillende manieren geschreven, afhankelijk van de accuratesse en de schrijfkunst van de diverse ambtenaren., als :
Schalckx - Schalcx - Schalks - Schalx, etc.


Inschrijving in het ondertrouw en trouwregister gemeente Boxtel van Johannes van Oers en Johanna Schalx

Wij onderget. Drossard & Scheepen Baronnie van Boxtel, verklaaren dat voor ons gecompareerd zijn Johannis van Oers j.m. geboore en woonagtigh alhier en Johanna Schalx j.d. mede alhier geboore en woonagtigh de welke versogte ingeschreeven en ingeteekend te mogen worden omme wanneer binnen drie Sondaagse Proclamatien onverhindert zullen zijn gegaan een wettig Huwelijk te voltrekken, Actum Boxtel heeden den vijfde April 1700 agt en taggentigh present de onderget :
w.g. W.Sandt van Nooten Drossaard             mij present C.Oudemans

Op heeden den twintigsten April 1700 agt en taggentigh zijn de boovenstaanden persoonen dan Johannis van Oers j.m. en Johanna Schalx j.d. ( in den echt verbonden ).


Inschrijvingen in het doopregister der gemeente Boxtel van Johannes van Oers en Johanna Schalcx

Gedoopt : Joannes wettelijk kind van Jacobus van Oers en Maria Jans van Kleijnenbreugel coniugum.

 

gedoopt Joanna wettig kind van Francis Schalcx en Wilhelmina Gerarda Roovers coniugum
Peetouders Petrus van Dijck en Oda Adriana Schellekens.


Overlijden van Johannes van Oers op 30 October 1794 te Boxtel

 

Overlijden van Johanna Schalx op 17 Augustus 1840 te Boxtel

top      

www.geslacht-vanoers.nl