GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS Sluiten       
Vorige       
SPIERINGS Henrica ( A3.2.8 ) A4.5

WILHELMUS VAN OERS (34)
o 15.02.1764 Esch
b Klompenmaker
+ 23.09.1798 St.Michielsgestel

zv Michael en Eijke van Hees
HENRICA GIJSBERTUS SPIERINGS (66)
o 04.01.1768 St.Michielsgestel
x 29.05.1791 St.Michielsgestel
+ 27.11.1834 St.Michielsgestel


1. MECHELINA (MECHTILDIS) (42)
      o 20.03.1792 St.Michielsgestel
      x 30.08.1812 St.Michielsgestel
      + 30.10.1834 St.Michielsgestel
ANTONY STERKS (76)
o 30.08.1782 St.Michielsgestel
b Bouman
+15.03.1859 St.Michielsgestel
2. ADRIANA (74)
      o 10.11.1793 St.Michielsgestel
      x 17.02.1822 St.Michielsgestel
      + 17.10.1868 St.Michielsgestel
ADRIANUS GROENENDAAL (76)
o 26.02.1792 St.Michielsgestel
b Landbouwer
+ 04.02.1869 St.Michielsgestel
3. PETRUS
      o 27.05.1796 Gemonde
volgt A5.3
4. JOHANNES ( - )
      o 30.05.1798 St.Michielsgestel
      + 25.07.1798 St.Michielsgestel


WILHELMUS en zijn broers PETRUS ( A4.4 ) en HERMANUS ( A4.6 ) groeiden op in het gezin van Michael van Oers en Ida van Hees.
Petrus werd in 1780 aangesteld als onderwijzer te Esch en moet dus Nederlands Hervormd zijn geweest.   Wilhelmus werd klompenmaker, terwijl broer Hermanus het vak van schoenmaker beoefende.

Hoe hun godsdienstige gezindheid is geweest is hier niet van belang alhoewel hun ouders in 1748 te St.Michielsgestel als Nederlands Hervormden waren getrouwd.   Zij moeten in Esch tot de godsdienstige uitzonderingen hebben behoord omdat de bevolking overwegend het Roomskatholieke geloof aanhing.   Hun zuster Anna Maria - niet getrouwd - zal daarom geen non zijn geweest.
Bijna iedere katholieke boerenfamilie in de Meierij telde wel een of meer kinderen die de religieuze staat als non , priester of frater hadden verkozen boven een ' normaal ' werelds bestaan.
De foto uit 1940, toont ons de trotse ouders met hun dochters, die waren toegetreden tot de congregatie van de ' Zusters van de Liefde ' welke ondermeer zeer actief was in het katholieke onderwijs, in tegenstelling tot Petrus die het protestantse onderwijs practiseerde.
Wilhelmus en Hermanus hadden hier geen boodschap aan en werkten gewoon als handwerksman.
Het klompenmakersvak evenals de schoenmakerij werden in deze tijd voornamelijk als huisarbeid uitgeoefend. Klompen en schoenenfabrieken bestonden nog niet. De werkzaamheden werden in eigen beheer of - in de meeste gevallen - in opdracht van een handelaar uitgevoerd.

 

Het ideaal zelf gezond met drie dochters in het ambt

top      

www.geslacht-vanoers.nl