GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS Sluiten       
Vorige       
SAK Maria ( A4.3.1 ) A5.1

JACOBUS VAN OERS (83)
o 15.04.1789 Boxtel
b Bakker
+ 23.11.1872 Boxtel

zv Joannes en Johanna Schalckx
MARIA ELISABETH SAK (66)
o 03.08.1789 Aggelen B
x 27.06.1818 Liempde
+ 26.08.1855 Boxtel


1. JOHANNES NICOLAAS
      o 15.06.1819 Boxtel
volgt A6.1
2. ANNA MARIA (58)
      o 26.02.1822 Boxtel
      b Moeder Overste
      + 27.07.1880 Uden
3. JOHANNES WALTHERUS
      o 11.01.1824 Boxtel
volgt A6.2
4. JOHANNA LUCIA
      o 23.02.1825 Boxtel
      +
5. WILHELMINA (68)
      o 03.07.1827 Boxtel
      + 22.11.1895 Grave


Het heeft altijd al in de aard van de mens gelegen, de ander te beduvelen ten eigen bate.
Dit zal dan ook wel bij bakkers het geval zijn geweest. Om aan deze diefachtigheid paal en perk te stellen, werd door de autoriteiten een verordening uitgegeven, om met name het "weegschaal misbruik", aan banden te leggen. De bakkers van Boxtel moesten aan het volgende voorschrift voldoen.

HUISSIEN VAN DE MAIRIE EN MUNICIPALE RAAD DER GEMEENTE VAN BOXTEL

Ter executie van het decreet van Mijnheer de Prefect van dit Departement en dato 20 Juli 1811 waar in onder andere voorkomt:
Artikel 6 de Maire zullen de Bakkers gelasten om boven hunne Toonbanken schaal en gewigt te hangen, en wel op zodanige hoogte, dat de Schaal door geen bedriegelijke en tot eijgenbaat aangewende behendigheijd eene terug kaatsing van de toonbank kunne ontvangen, welke het gewigt en de Balans doet overslaan.
en eijndelijk artikel 12 De Maire zullen de Bakkers noodzaken om elk een bijsonder merk te hebben, houdende de eerste letters van derzelve naamen en het zelve te drukken op alle Brooden die meerder dan een half pond zullen weegen.
En om daar aan te voldoen, zoo zult gij Huissien voornoemd, namens den ondergeteekende Maire van Boxtel, alle der Broodbakkers binne deeze Gemeente gelasten om binne drie dagen na aanzegging de Schalen boven hunne Toonbanken te hangen, en alle brooden te merken, allenovereenkomstig gemelde twee hier voorgemelde articulen.
Gij zult vanden deeze, met mentie van het door Uw verrichte op het Bureau van de Mairie overleveren

Boxtel den derde Augustus 1800 Elf.
Den inhoud dezen geexeinteerd den 3e en 5e Augustus 1811
GRB Zemeijer A.F.Speelman , Maire

HIERBIJ IS NIET GEZEGD DAT JACOBUS VAN OERS ONEERLIJK WAS

 
JACOBUS heeft het bakkers beroep van zijn vader voortgezet, en wordt na het overlijden van zijn moeder in 1840 eigenaar / bewoner van het huis en bakkerij te Boxtel.
Hij was in 1818 getrouwd en moet inwonend zijn geweest, omdat zijn vader reeds in 1794 was overleden.
Het ging Jacobus blijkbaar voor de wind omdat in Mei 1854 een bakkersknecht - Cornelis van den Steijn - in dienst werd genomen, die tot Maart 1856 blijft werken, gevolgd door een tweede knecht van November 1854 tot Maart 1860, een derde knecht van Mei 1855 tot October 1858, en een vierde - Treverius Oostendorp uit Nijmegen - vanaf Juni 1858.
In het bevolkingsregister van Boxtel staan vrouw en kinderen ook als bakker vermeld.

Nadat sommige bakkers op hun latere leeftijd hun nering van het bakken van brood - wat zeer veel nachtrust vergde - verlegden naar het exploiteren van een kruidenierswinkeltje, bleef de weegschaal een centraal punt in de winkel. Het boodschappen doen - wat tevens de gelegenheid bood om over de mede dorpelingen te roddelen [ de winkelier wist meer van het zielenheil van de parochianen dan de pastoor in zijn biechtstoel te weten kwam ] verschilde op het platteland aanmerkelijk met de meer anonieme wijze zoals dat in de " grote stad " plaats vond. Er werd daar door de " madammen " meer naar elkaar geloerd en gekritiseerd, maar de weegschaal - zij het in een betrouwbaardere vorm - was ook hier uitdrukkelijk aanwezig met als welkome aanvulling de kassa die voor het bewijs zorgde dat men niet gepiemeld werd.
Deze afbeelding is van veel later in 1925, alwaar de firma De Gruijter zijn eerste filiaal in Den Bosch opende. Het assortiment zal ook wel groter zijn dan in dat kruidenierswinkeltje in Boxtel honderd jaar geleden, terwijl bovendien nogeens 10% korting werd gegeven.
In de huidige supermarkten is de weegschaal geheel verdwenen en men " gelooft " het gewicht wat op de verpakking staat.
Vroeger kocht men " een pondje boter voor een Stoter ( 5 cent ) " terwijl nu Becel electronisch word betaald.

 

Geboorte akte van Jacobus van Oers Boxtel 15 April 1789

 

Overlijdensacte Jacobus van Oers Boxtel 23 November 1872

top      

www.geslacht-vanoers.nl