GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS Sluiten       
Vorige       
BROUWERS Hendrina ( A6.2.2 ) A7.3

AUGUSTINUS CHRISTIANUS VAN OERS (79)
o 02.07.1861 Boxtel
b Bakker
+ 31.03.1941 Boxtel

zv Johannes en Catharina Coppens
HENDRINA BROUWERS (49)
o 21.09.1868 Rossum
x 23.11.1905 Rossum
+ 06.06.1918 Boxtel


1. [WOUT] JACOBUS WALTHERUS
      o 11.08.1906 Rossum
volgt A8.4
2. CATHARINA JACOBA ( 2 )
      o 09.08.1908 Rossum
      + 16.11.1910 Boxtel
3. [COOSJE] JACOBA ANTONIA (67)
      o 06.12.1909 Rossum
      x 27.03.1935 Rotterdam
      + 02.01.1977 Rotterdam
HENDRIK EGARIUS VAN BORK (71)
o 24.07.1906 Rotterdam
b Administrateur RTM
+ 09.04.1978 Rotterdam
4. AUGUSTINUS CORNELIS ( - )
      o 03.04.1912 Boxtel
      + 11.05.1913 Boxtel
5. CORNELIS AUGUSTINUS ( - )
      o 25.11.1913 Boxtel
      + 07.05.1914 Boxtel


De echtgenoot van Augustinus Christianus van Oers, HENDRINA BROUWERS was reeds weduwe van Cornelis Winkenius, van wie zij 6 kinderen had mogen baren.
Na de geboorte van het zesde kind op 11 Mei 1904 kwam vader Winkenius, 49 jaar oud, op 12 juli van dat zelfde jaar te overlijden.   Moeders, amper hersteld van het kraambed, had nu dus de zorg over de bakkerij en de zes kinderen, in leeftijden van 12 - 11 - 9 - 8 - 6 jaar en de jongste van 3 maanden, welk aantal nog verhoogd werd door de verzorging van een 5 jarig neefje, Adrianus van Aa.
Bovendien woonde de 65 jarige vader Johannes Brouwers ook bij zijn dochter in.
Om de bakkerij gaande te houden werd, op 12 September 1904, een 46 jarige inwonende knecht, Hubertus Liefkens, in dienst genomen, dus een aantal van 10 personen in een huis, annex bakkerij.
Hubertus vertrekt echter op 10 Mei 1905, waarna op 11 Mei 1905 Augustinus van Oers, toenmalig 43 jaren oud en woonachtig in Vught, als inwonend bakker werd aangetrokken.
Of Augustinus en zijn werkgeefster Hendrina elkaar reeds kenden is niet duidelijk.
Men liet het deeg snel gisten, want op 23 November 1905, bijna 1 jaar na het overlijden van Winkenius, en 6 maanden na het in dienst treden van Augustinus, werd het huwelijk gesloten tussen Augustinus en Hendrina Brouwers, 37 jaren oud. En dat allemaal in Rossum.
De kinderen van Hendrina werden door Augustinus niet geecht en bleven dus Winkenius heten.
Op 11 Augustus 1906 wordt het eerste 'van Oers' kind geboren, waarna er in een tijdsbestek van 7 jaar nog 4 kinderen zouden volgen, waarvan het tweede kind slechts 2 jaren oud wordt, en de twee laatste kinderen, helaas op nog jongere leeftijd, komen te overlijden. Het neefje van der Aa verdwijnt in 1906 naar Den Bosch waarna de familie ; vader - moeder - 6 stiefkinderen en 3 'van Oers' kinderen, op 5 Juli 1910 van de Maasdijk 81 in Rossum, naar Boxtel verhuist. Schoonvader Brouwers blijft achter, maar verschijnt op 8 Februari 1911 ook in Boxtel.
Zoals reeds vermeld, worden de laatste twee kinderen, die in Boxtel worden geboren , niet ouder dan resp, een jaar + 38 dagen en 5 maanden + 12 dagen.

Toen op 6 Juni 1918 de oudste zoon, Jacobus Waltherus, laat in de middag naar huis kwam, hing er een bosje stro aan de buitendeur, ten teken dat zijn moeder was overleden.

 

Geboorte op 2.07.1861 Boxtel van Augustinus Christianus van Oers

 

Overlijdens acte van Augustinus Christianus op 31.03.1941 te Boxtel

top      

www.geslacht-vanoers.nl