GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS Sluiten       
Vorige       
LAMMERS Agnes ( A8.2.3 ) A9.3

PETER JOHANNES VAN OERS
o 07.05.1923 Boxtel
b Hoofdinspecteur politie
+

zv Gerardus en Anna Verhagen
AGNES MARIA LAMMERS
o 16.09.1925 Amsterdam
x 08.02.1951 Amsterdam
+


1. YVONNE JOSEPHINA MARIA
      o 22.01.1953 Amsterdam
      x 17.10.1975 Amsterdam
      +
ADRIANUS ANTHONIUS FRANCISCUS FRIJTERS
o 08.12.1950 Amsterdam
b Directeur bassiaschool
+
2. STEPHANUS BERNARDUS
      o 08.02.1957 Amsterdam
volgt A10.4
3. HUBERTUS ANTONIUS PETER
      o 22.10.1960 Amsterdam
volgt A10.5


Bij een van de beroepsmatige keuringen van Peter van Oers, viel het de arts op dat zijn handen groot en zeer sterk waren ontwikkeld, iets dat niet direct in de lijn der verwachtingen ligt in relatie tot het uitgeoefende beroep. En alsof de arts kennis had van afstamming van Peter merkte hij op :
" U komt zeker uit een bakkersgeslacht ? ", daarbij doelende op het feit dat het kneden van het meel vroeger met de hand geschiedde, waardoor de handen zich sterk ontwikkelden.
De arts wist echter niet dat Peter afstamde van 5 generaties bakkers.

top      

www.geslacht-vanoers.nl