GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS Sluiten       
Vorige       
WOENSEL van ( B4.5.2 ) B5.9

CORNELIUS VAN OERS
o 06.02.1778 Delft
b
+ vr 1828 Overschie

zv Anthonij en Maria van den Heuvel
MARGARETHA VAN WOENSEL
o Delft
x 17.05 1800 Delft
+


1.ANTONIUS CORNELIUS
      o 13.07.1800 Delft
      +
2.JOANNA
      o 14.08.1801 Delft
      +


3.HENRICUS
      o 01.01.1803 Delft
volgt B6.17

4.CORNELIS JOHANNES
      o 10.10.1804 Delft
volgt B6.18


Na de inval in 1795 van Napoleon in Nederland werd in 1806 het " Continentale Stelsel " ingevoerd, wat een volledige blokkade van Engeland, Frankrijks erfvijand inhield, waarna in 1908 alle havens afgesloten werden voor schepen die niet uit de landen van de bondgenoten kwamen. Tegelijkertijd met de invoering van de " Burgerlijke Stand " in Nederland, waarbij een ieder een " familienaam " moest hebben om geregistreerd te kunnen worden, werd ook de " Dienstplicht " ingevoerd. Dit kon eenvoudig, omdat alle mannen naar behoefte administratief konden worden geselecteerd voor het Napoleontische Leger.
In het eerste jaar kwamen 9000 militairen onder de wapenen, later gevolgd door nog eens 28.000 mannen.
Mannen uit een rijkere familie konden een " vervanger " kopen uit de minvermogende klasse. Hiermede waren bedragen gemoeid van 3.000 tot 10.000 gulden.

Cornelius beschikte echter niet over deze middelen en werd militair. Toen Napoleon in juni 1812 zijn veldtocht in Rusland begon   was Cornelius, 34 jaar oud, n van de 600.000 ongelukkigen die de ellende van de Russische winter tegemoet gingen. Napoleon verloor in het begin reeds 135.000 man aan oorlogshandelingen en ziektes.
Cornelius werd krijgsgevangen gemaakt en keerde na de nederlaag en de vlucht van Napoleon naar Nederland terug, alwaar hij met zijn vrouw zijn normale leven voortzette.top      

www.geslacht-vanoers.nl