GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS Sluiten       
Vorige       
KAPPEN ( B6.9.14 ) B7.19

MARINUS VAN OERS (81)
o 28.04.1878 Stiphout
b Huisschilder
+ 01.02.1960 Boxtel

zv Reinier en Anna Leenders
MARIA HENRICA PETRONELLA KAPPEN (79)
o 10.02.1881 's Hertogenbosch
b Naaister
x 03.11.1909 's Hertogenbosch
+ 15.04.1960 Boxtel


1.REINIER HENDRIKUS JOHANNES JOSEPHUS (80)
      o 19.03.1912 's Hertogenbosch
      b * 1)
      + 09.01.1993 Uden

2.KIND (levenloos)
      o / + 05.10.1922 's Hertogenbosch

3.KIND (levenloos)
      o / + 26.04.1927 's Hertogenbosch* 1) Kapelaan te Helmond in de St.Lambertusparochie van 1944 - 1961.
        Pastoor te Zeeland van 1961 - 1976

HET RIJKE ROOMSE LEVEN

Over het Rijke Roomse Leven is in woord en beeld veel gepubliceerd.
De vele ceremonies, organisaties en gewoonten zijn van alle kanten belicht.
Een wat minder bekend aspect van de rijkdom is het scala aan "soorten " paters, broeders, fraters en zusters dat in Nederland floreerde en nu nog bestaat. Een beschrijving van die rijkdom is te vinden in de Piusalmanak. In die almanak wordt onderscheid gemaakt tussen :
. Actieve priesters-kloosterlingen : 34 orden en congregaties.
. Contemplatieve mannelijke kloosterlingen : 3 orden.
. Broeders en fraters : 15 ( actieve ) congregaties.
. Actieve vrouwelijke kloosterlingen : 95 orden en congregaties.
. Contemplatieve vrouwelijke kloosterlingen : 26 orden en congregaties.
Iedere organisatie adviseur die bedenkt dat alle actieven missioneren, onderwijzen en verzorger als doel hadden, zal bij de bovenstaande getallen de wenkbrouwen fronsen. Maar zoals we heden ten dagen in Nederland bijna 200 geregistreerde stichtingen, verenigingen en dergelijke hebben met een liefdadig doel :
het bestond allemaal, en belangrijker, het floreerde.
Waar het priesters betreft : die moesten worden opgeleid. Dat was de taak van de seminaries. Die waren er niet alleen voor de priester-kloosterlingen, maar ook voor de priesters van de bisdommen.
Tot 1970 was de weg naar de priesterwijding een traditionele lange weg :
. Zes jaar kleinseminarie + zes jaar grootseminarie. Waar tussenin nog minstens een jaar noviciaat voor de priestercandidaten die lid werden van een kloosterorde- of congregatie. Minstens twaalfjaar dus, zodat de jongste leeftijd waarop de priesterwijding werd ontvangen 24 jaar was.


top      

www.geslacht-vanoers.nl