GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS Sluiten       

HET FAMILIEWAPEN

Door hun bedrijvigheid in de agrarische sector en als ambachtslieden in uiteenlopende beroepen, waarbij geen zaken werden gedaan als zelfstandige ondernemer, was er daarom ook geen behoefte aan een naar buitentredende identiteit in de vorm van een HANDELSWAPEN.

Er is echter wel sprake van een FAMILIE IDENTITEIT die tot uitdrukking kan worden gebracht middels een FAMILIEWAPEN.
De wet staat toe dat nieuwe familiewapens kunnen worden aangenomen, vermits deze voldoen aan de huidige Heraldische wetten. Registratie is echter niet verplicht.

Als basis voor het familiewapen is gekozen voor het wapen van Oerle, zijnde de bakermat van het geslacht VAN OERS. Als Schilddragers werd gekozen voor die van Esch en Boxtel, zoals deze voorkomen bij de wapens van genoemde gemeenten, alwaar de familie in overwegende mate heeft gedomicileerd.

Linker schilddrager
Bisschoppelijke schilddrager gemeente Esch in Goud - Mijter is symbool van de geestelijke macht.

Rechter schilddrager
De beschermheilige van Boxtel - St.Petrus - in Goud - het aureool als symbool van de heiligheid.

Schild
Doorsnede in verhouding tweederde - eenderde.
Tweederdedeel - met het wapen van Oerle op zilver- wapen gevierendeeld in Keel ( Rood ) ontleend aan de Robijn  ' het vurig verlangen naar deugd ' met vier leeuwen  ' dapperheid en moed ' in Goud - gedragen door een Boom ' eenheid ' in Sinopel ( Groen ) ontleend aan de Smaragd ' vrijheid,vriendschap, hoop '.
Eenderdedeel bezaaid in drie velden - * op Azuur ( Blauw ) ontleend aan de Saffier afgeleid van het hemelse blauw, ' trouw ' waaraan allerlei ' hemelse krachten ' worden toegeschreven met Molen ' maalrecht ' in Goud. * op Sabel ( zwart ) de aarde ' dienstwilligheid ' - Diamant ' hoe meer hij schittert, hoe zwarter ' met drie Korenaren ' vruchtbaar, embleem van oogst, welvaart en het dagelijkse brood ' op Goud met Hoefijzer ' magische kracht ' in Zilver. * op Groen met het symbool van het Bakkersgilde in Goud.

Hiermede zijn alle kenmerken van het geslacht VAN OERS in de beginperiode gekarakteriseerd.

Boeren echtpaar op zn "Kerkbest " met Poffer en zilveren kettingen

 

www.geslacht-vanoers.nl