GENEALOGIE VAN HET GESLACHT VAN OERS Sluiten       

GENEALOGISCH OVERZICHT VAN HET GESLACHT VAN OERS   -   Uitleg

Bij de opzet van de Genealogie van het geslacht VAN OERS, hebben wij gekozen voor een duidelijke en vooral ook een ‘beleefbaar systeem‘. In tegenstelling tot het ‘officiele systeem‘ bij het stamboomonderzoek, welke grote gelijkenis vertoont met een telefoonboek en misschien interessant is voor de ‘echte‘ genealogist, maar voor de familie weinig boeiend overkomt, hebben wij gemeend middels een systeem van ‘familiebladen‘ niet alleen de feitelijke stamboom efficient vast te leggen, maar tevens het leven van onze voorouders meer perspectief te geven.
Voorts blijkt, dat door het indexeren op de naam van de aangetrouwde man of vrouw in combinatie met het generatienummer, het gemakkelijk is om een bepaald gezin op te zoeken.
Het indexeren op de voornamen van de "Oersen" werd door het veelvuldig gebruik van dezelfde voornamen, die van vader op zoon zijn doorgegeven, weinig overzichtelijk.
Naast de data van de geboorte, het huwelijk en het overlijden, zijn het vooral de levenswijze, de leefomstandigheden en de sociaal / politieke achtergronden waarin onze voorouders leefden, de zaken die ons het meest interesseren en een diepere kijk geven op ‘hoe het was‘.
De foto’s of bidprentjes van onze voorouders, hun geboortekaartjes of huwelijks- en overlijdensacten, alsmede een afbeelding van de boerderij of misschien het schip waarop men gevaren heeft, geeft meer binding tot het verleden dan een droge opsomming van getallen.
Hopelijk zijn wij er dus in geslaagd deze familie–historie niet alleen ‘bestudeerbaar‘, maar ook ‘beleefbaar‘ te hebben gemaakt

Teneinde het stamboomonderzoek overzichtelijk te houden is gekozen voor een systeem van :
GEZINSBLADEN
GENERATIE OVERZICHT
INDEX AANGETROUWDE MANNEN EN VROUWEN

De gebruikte tekens in de genealogische overzichten zijn :
  o   Geboorte ( Dopen in de vroege generaties, de doopplaats is niet altijd de geboorteplaats)
  x   Huwelijk
  xx 2e Huwelijk
  #   Gescheiden
  r   Relatie
  +   Overleden. ( De overlijdensplaats is niet altijd de begraafplaats.)
  b   Beroep ( Meestentijds zoals opgegeven in de huwelijksacte )
  dv  Dochter van
  zv  Zoon van
  Afbeelding kan vergroot worden

 
De internet-versie van deze stamboom bestaat uit  zgn.  "lagen".
Als u op een pagina clickt op "Sluiten" gaat u naar de onderliggende laag.
Clickt u op "Vorige" gaat u naar de positie van de hiervoor bezochte pagina (in dezelfde laag).

 
GEZINSBLADEN
geven de feiltelijke gegevens van de familie weer, met daarop aanvullend, indien dit interessant is, de geschiedenis, levensbeschrijving, foto's van personen, schepen of de boerderij van het betreffende gezin.
De gezinsbladen zijn gerubriceerd op de naam van de aangetrouwde vrouw.
Het gezinsblad wordt toegevoegd indien er sprake is van een GEZIN.
Bij de doorverwijzing naar het opvolgende familieblad (en) van het gezin van de zoon of zonen,
wordt dit aangegeven met volgt nr. xx

NAAM van de aangetrouwde vrouw ( 3.6.4 ) 4.8

Het meest rechtse cijfer (vet) geeft het nummer van de generatie gevolgt door het gezinsbladnummer.
Het nummer (tussen haakjes) is aanclickbaar en brengt u terug in de historie.
Het eerst nummer is het generatie-nummer; het tweede nummer is het gezinsbladnummer en het derde nummer geeft het "kindnummer" aan.

Ongehuwde " VAN OERS - VROUWEN" worden middels een gezinsblad toegevoegd indien er sprake is van een kind welke de MOEDERS familienaam VAN OERS draagt. Is dit een jongen, die op zijn beurt een nageslacht sticht dan is er sprake van een ONECHTE TAK

 
GENERATIE OVERZICHT
geeft de STAMHOUDERS in de familie behorende tot dezelfde generatie aan.
Vanuit het generatie overzicht kan men naar de gezinsbladen clicken.

 
INDEX AANGETROUWDE MANNEN EN VROUWEN
geeft de mogelijkheid tot het efficient localiseren van de GEZINNEN, omdat het een VREEMDE naam is in het kader van de naam VAN OERS. Er is steeds een verwijzing naar de GENERATIE van de FAMILIE, zodat het localiseren gemakkelijk is.
Vanuit dit overzicht kan men ook naar de gezinsbladen clicken.

www.geslacht-vanoers.nl