GENEALOGIE VAN HET GESLACHT
W e l b e r g e n


 
Bij de opzet van de Genealogie van het geslacht WELBERGEN, is gekozen voor een duidelijke en vooral ook een ‘beleefbaar systeem‘. In tegenstelling tot het ‘officiele systeem‘ bij stamboomonderzoek, welke grote gelijkenis vertoont met een telefoonboek en misschien interessant is voor de ‘echte‘ genealogist, maar voor de familie weinig boeiend overkomt, is er dmv. een systeem met ‘gezinsbladen‘ niet alleen de feitelijke stamboom efficient vastgelegd, maar krijgt het leven van onze voorouders meer perspectief.
Het indexeren op de voornamen van de Welbergens wordt door het veelvuldig gebruik van dezelfde voornamen, die van vader op zoon zijn doorgegeven, weinig overzichtelijk.

Teneinde het stamboomonderzoek overzichtelijk te houden is gekozen voor een systeem met :
- GEZINSBLADEN -
deze geven de feitelijke gegevens van een gezin weer, met soms een afbeelding of tekst om een tijdsbeeld te schetsen.
De gezinsbladen zijn gerubriceerd op de naam van de aangetrouwde vrouw.
Een gezinsblad wordt toegevoegd indien er sprake is van een GEZIN (met kinderen).
Bij de doorverwijzing naar een opvolgende generatie via één of meerdere zonen, wordt dit aangegeven met volgt nr. xx
Onder elke stamhouder staat vermeld, wie de vader is ( zv ) . Door op de naam te clicken gaat men terug in de historie.

- GENERATIE OVERZICHT -
geeft de STAMHOUDERS in de familie aan.
Vanuit het generatie overzicht kan men naar de gezinsbladen clicken.

- INDEX AANGETROUWDE MANNEN EN VROUWEN -
geeft de mogelijkheid tot het efficient localiseren van GEZINNEN, omdat het een VREEMDE naam is in het kader van de naam WELBERGEN. Er is steeds een verwijzing naar de GENERATIE van de FAMILIE, zodat het localiseren gemakkelijk is. Vanuit dit overzicht kan men ook naar de gezinsbladen clicken.

 
De gebruikte tekens in de genealogische overzichten zijn :
  o   Geboorte ( Dopen in de vroege generaties, de doopplaats is niet altijd de geboorteplaats)
  x   Huwelijk
  xx 2e Huwelijk
  #   Gescheiden
  r   Relatie
  +   Overleden. ( De overlijdensplaats is niet altijd de begraafplaats.)
  b   Beroep ( Meestentijds zoals opgegeven in de huwelijksacte )
  dv  Dochter van
  zv  Zoon van

 
INHOUD

        STAMVADER
        GENERATIE OVERZICHT
        INDEX AANGETROUWDE MANNEN / VROUWEN

 
Indien iemand een privacy-probleem heeft met de vermelding van zijn/haar gegevens of afbeelding kunnen de gegevens op verzoek aangepast of verwijderd worden.

Laatste aanpassing : december 2012
Heeft u aanvullingen, correcties of een andere opmerking?